Organizacja imprezy masowej
Informacje

Organizacja imprezy masowej

Istnieje bardzo wiele rodzajów imprez, ale jedną z najbardziej popularnych jest impreza masowa. Organizacja imprezy masowej jest bardziej złożona i podlega regulacją prawnym, które określa ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. W tego typu wydarzeniu uczestniczy duża liczba osób, dlatego muszą zostać zapewnione odpowiednie środki bezpieczeństwa. Organizacja imprezy masowej wymaga podjęcia określonych działań. Przede wszystkim organizator musi uzyskać niezbędne zezwolenie. Zgodę na organizację imprezy wydaje: wójt, prezydent lub burmistrz miasta właściwego według miejsca organizowania imprezy. Aby złożyć taki wniosek należy najpierw uzyskać opinię dotyczącą bezeceństwa wydaną przez takie podmioty jak: policja, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarna. Do wniosku należy dołączyć również: regulamin i program imprezy oraz plan obiektu. Bardzo ważne jest by taki wniosek był kompletny, jeżeli wystąpią jakieś braki w dokumentacji zgoda nie zostanie wydana. Należy również pamiętać o terminie. Wniosek powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

Organizacja imprezy masowej wiąże się również z wymogiem przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa. W tego typu wydarzeniu muszą brać udział odpowiednio przeszkolone służby porządkowe i informacyjne, którym będzie przewodził kierownik do spraw bezpieczeństwa. Należy również zadbać o właściwe przygotowanie terenu. W takim miejscu nie może zabraknąć: dróg ewakuacyjnych, zaplecza higieniczno- sanitarnego czy też odpowiedniego sprzętu ratunkowego. Organizatorzy zobowiązani są do przygotowania instrukcji na wypadek zdarzenia losowego np. pożaru. Za organizowanie imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia przewidziane są surowe kary, które sięgają nawet do 8 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Jeżeli organizator nie zapewni odpowiednich warunków bezpieczeństwa zostanie natomiast ukarany grzywną oraz w niektórych przypadkach także przerwaniem imprezy. Należy pamiętać, że organizacja imprezy masowej wiąże się przede wszystkim z bardzo dużej odpowiedzialności, za bezpieczeństwo jej uczestników, dlatego tak ważna jest znajomość aktualnych przepisów prawa.

Organizacja imprezy masowej