Organizacja pogrzebu w Sosnowcu. Jakich formalności należy dopełnić?
Porady

Organizacja pogrzebu w Sosnowcu. Jakich formalności należy dopełnić?

Śmierć bliskiej osoby to bardzo smutne i przygnębiające wydarzenie. Pomimo żałoby najbliżsi krewni muszą jednak pamiętać o załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, aby godnie pożegnać krewnego oraz zapewnić mu godny pochówek. Organizacja pogrzebu w Sosnowcu wymaga szeregu kroków, które powinny załatwić osoby bliskie zmarłemu.

Uzyskanie karty zgonu od lekarza

Pierwszą formalnością, która rozpoczyna przygotowania do ostatniego pożegnania osoby zmarłej jest uzyskanie karty zgonu. Jest to dokument, który powinien zostać wystawiony przez lekarza. Jeśli bliska nam osoba zmarła w domu konieczne jest wezwanie na miejsce lekarza, który stwierdzi zgon. W przypadku osób, które odeszły w szpitalu formalność ta zostanie natomiast dopełniona na miejscu przez lekarza, który przed śmiercią zajmował się zmarłym. Uzyskanie karty zgonu jest całkowicie bezpłatne.

Wybór zakładu, który zorganizuje pogrzeb w Sosnowcu

Kolejnym krokiem, jaki należy podjąć, jest wybór oraz kontakt z zakładem pogrzebowym. Z jego przedstawicielem należy ustalić szczegóły pochówku, w tym datę pogrzebu, sposób pochówku oraz miejsce i szczegóły uroczystości pogrzebowej. Pogrzeb w Sosnowcu może zostać zorganizowany zarówno w obrządku religijnym, jak i świeckim, a ostateczną decyzję o jego charakterze podejmuje rodzina zmarłego. Zakłady pogrzebowe świadczą kompleksowe usługi, które obejmują m. in. transport ciała zmarłego do prosektorium, udostępnienie rodzinie pokoju pożegnań, zakup trumny, kwiatów, zapewnienie oprawy muzycznej pogrzebu i wiele innych.

Organizacja pogrzebu w Sosnowcu. Jakich formalności należy dopełnić?

Do wybranego zakładu pogrzebowego należy dostarczyć takie dokumenty, jak karta zgonu, dowód osobisty zmarłej osoby, ostatni odcinek emerytury, renty lub zaświadczenie o zatrudnieniu. Zakłady pogrzebowe w Sosnowcu świadczą usługi, które nie ograniczają się jedynie do organizacji samej ceremonii pogrzebowej. Bardzo często pośredniczą także w załatwianiu formalności urzędowych między rodziną a ZUS-em. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie, że nie wymaga opłacenia z góry kosztów pogrzebu, które zostaną pokryte z zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS.

Pogrzeb w Sosnowcu – organizacja pochówku na cmentarzu i odebranie aktu zgonu

Osoby, które zdecydowały się na zorganizowanie uroczystości pogrzebowej w kościele muszą także udać się do księdza oraz ustalić z nim czas, miejsce oraz pozostałe szczegóły związane z pochówkiem w obrządku religijnym. Jeśli zmarły ma spocząć na cmentarzu komunalnym należy także skontaktować się z zarządem wybranego cmentarza oraz zakupić na nim miejsce.

Śmierć bliskiej osoby należy także zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego. Ważne, aby zrobić to najpóźniej do trzeciego dnia po śmierci. USC w oparciu o wystawioną przez lekarza kartę zgonu wystawi akt zgonu w trzech egzemplarzach. Jest to bardzo ważny dokument, który jest niezbędny rodzinie do ubiegania się o przyznanie zasiłku pogrzebowego z ZUS oraz załatwienia formalności spadkowych i ubezpieczeniowych po śmierci bliskiej osoby.

Partnerem artykułu jest zakład pogrzebowy Eden oferujący: pogrzeb sosnowiec - więcej na Eden.Sosnowiec.pl.