Umowy, które warto skonsultować z adwokatem!
Porady

Umowy, które warto skonsultować z adwokatem!

Podpisywanie różnego rodzaju umów jest czymś całkowicie normalnym. Nie raz i nie dwa musieliśmy to zrobić, chociażby przy zatrudnieniu, podpisując umowę z operatorem sieci komórkowych czy zaciągając kredyt. Umowy są bowiem nie tylko podstawą zabezpieczenia interesów stron biorących w niej udział, ale pełnią również rolę regulującą i kształtującą relacje pomiędzy podmiotami, które ją sygnują swoim podpisem. Umowa umowie nie jest jednak równa i jeśli nie wiemy, co podpisujemy, możemy na niej stracić, a nawet uwikłać się w poważne tarapaty.

Opiniowanie umów przez prawnika – co to daje?

Bardzo często zdarza się, że umowy napisane są w sposób mało zrozumiały dla zwykłego człowieka. Odpowiadać za to może prawny i branżowy żargon, którego nie znamy. Jednak brak znajomości nie zwalnia nas z odpowiedzialności, jaką ponosimy od chwili dobrowolnego podpisania się pod jakąkolwiek umową. Jedną z zasad prawnych (ignorantia legis non excusat) jest to, że nieznajomość prawa, nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania.

Opiniowanie umów przez prawnika jest zatem wskazane w sytuacji, kiedy nie rozumiemy do końca wszystkich przepisów i regulacji przedstawionej nam umowy. Warto wtedy skorzystać z usług profesjonalisty, który sprawdzi, czy zapisy umowy są zgodne z prawem i nie niosą dla nas jakichś zagrożeń, i czy po prostu nie są dla nas niekorzystne. Opiniowanie umów to najprostszy sposób na całkowite zabezpieczenie swoich interesów. Jakie umowy warto konsultować z prawnikiem?

Umowy i kontrakty biznesowe

Do najczęściej sprawdzanych i opiniowanych umów należą te, które mają za zadanie regulować współprace biznesowe. Są to umowy, które dotyczą różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw i mają za zadanie regulować zasady współpracy z partnerami biznesowymi i kontrahentami.

Zabezpieczenie swoich interesów i zapobiegnięcie nieuzasadnionym roszczeniom oraz sprytnie przemyconym, niekorzystnym dla nas kruczkom prawnym, jest w przypadku takich umów elementem kluczowym. Dlatego też bardzo często umowy i kontrakty biznesowe są nie tylko opiniowane, ale także w całości tworzone przez prawników. Niezbędna jest tu bowiem dogłębna znajomość m. in. prawa gospodarczego, finansowego, administracyjnego oraz prawa pracy czy prawa cywilnego.

Umowy, które warto skonsultować z adwokatem!

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne

Kolejnymi umowami, które warto skonsultować z prawnikiem, są również umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne, które regulują zasady wykonywania określonej czynności czy realizację dzieła, bez nawiązania stosunku pracy.

Pomimo tego, że umowy o pracę są bardzo często zawierane na podstawie ogólnych wzorów i są regulowane przez kodeks pracy, mogą zawierać niedozwolone zapisy, niekorzystne dla pracownika. Natomiast umowy cywilnoprawne bardzo często zawierają w swojej treści zapisy, które są dla zleceniobiorcy czy wykonawcy dzieła bardzo niekorzystne i nie do końca transparentne.

Zdarza się nagminnie, że umowy zlecenia mają znamiona umowy o pracę. Co istotne, bywa i tak, że nie wynika to ze złej woli zleceniodawcy, ale po prostu z nieznajomości przepisów prawa. W przypadku umowy o dzieło także może dochodzić do naruszeń interesów i to zarówno odnośnie wykonawcy, jak i zlecającego. Dlatego też, jeśli umowa budzi nasze wątpliwości lub nie rozumiemy do końca, na czym polegają jej zapisy, warto skonsultować ją z adwokatem i to jeszcze przed jej podpisaniem!

Partnerem artykułu jest adwokat Oświęcim.