Premiksy dla tuczników – jak wybrać odpowiedni preparat?
Porady

Premiksy dla tuczników – jak wybrać odpowiedni preparat?

Prawidłowe żywienie świń, ich odpowiedni przyrost i ograniczanie ryzyka występowania chorób, ma ogromny wpływ na rentowność hodowli. Jednym z rodzajów preparatów stosowanych w żywieniu świń są premiksy paszowe. Czym charakteryzuje się dobry premiks, mogący w pełni zaspokoić potrzeby tuczników?

Znaczenie premiksów w hodowli świń

Premiksy to mieszanki składające się z aminokwasów, enzymów, witamin i minerałów oraz dodatków wspomagających, podnoszących strawność pasz. Premiksy dla tuczników pozwalają na uzyskanie szybszych przyrostów i większej mięsistości. Właściwie dobrane premiksy – odpowiednie dla danej grupy technologicznej – poprawiają zdrowotność zwierząt i podnoszą wyniki produkcyjne. Dzięki temu że zawierają duże ilości aminokwasów syntetycznych, możliwe jest ograniczenie ilości białka ogólnego w dawkach żywieniowych, co z kolei prowadzi do obniżenia ryzyka biegunek bakteryjnych, a także do redukcji ilości wydalanego amoniaku. Ocenia się, że wysokojakościowy premiks może zmniejszyć pobór pasz wysokobiałkowych o nawet 10%, nie obniżając przy tym wydajności produkcji.

Premiksy paszowe – jak dobrze wybrać?

Jeżeli dążymy do zoptymalizowania kosztów w hodowli, wzbogacanie paszy wysokiej jakości premiksami to zabieg niezbędny. Premiksy paszowe musza być odpowiednio zbilansowane i dostosowane do wieku, grupy produkcyjnej zwierząt oraz zadawanej im paszy. Stąd też ich wybór może być różny w różnych gospodarstwach, a nawet w obrębie jednej hodowli.

 Premiksy dla tuczników – jak wybrać odpowiedni preparat? 

Wybierając mieszanki, należy przede wszystkim zwracać uwagę na ich skład. Stosowanie premiksów pozwala na zaspokojenie deficytów wynikających z zadawania śruty sojowej, produktów rzepakowych czy ziaren kukurydzy, ale i innych produktów, dlatego musimy dobierać je adekwatnie do zadawanego pokarmu. Ponadto premiksy dla tuczników, aby były skuteczne, powinny cechować się wysoką zawartością aminokwasów egzogennych, witamin oraz mikro- i makroelementów. Warto by w ich składzie znalazły się także enzymy wzmacniające, których zadaniem jest wsparcie przyswajania składników odżywczych z paszy.

Najlepsze premiksy dla tuczników

Premiksy dla tuczników pozwalają zmaksymalizować wyniki tuczu, ograniczając przy tym zużycie paszy w przeliczeniu na jeden kilogram masy ciała. Mieszanki zbilansowane pod kątem zawartości aminokwasów umożliwiają efektywne wykorzystanie białka. Odpowiednia dawka enzymów, w tym przede wszystkim fitazy, ksylanazy i beta-glukanazy, jest niezbędna do redukcji substancji antyodżywczych, ustabilizowania trawienia czy podniesienia przyswajalności energii. Dobrze jednak mieć na względzie fakt, że premiksy powinny zapewniać zwierzętom także właściwe ilości witamin i minerałów, a także składników wspomagających funkcjonowanie ich organizmów dla utrzymania zdrowotności hodowli na wysokim poziomie. Badania wskazują, że najlepsze premiksy dla tuczników to te, zawierające duże ilości związków mineralnych, które odpowiadają za właściwą mineralizację kośćca świń oraz przyspieszają przyrost zwierząt. Natomiast obecność witaminy E poprawiać będzie mięsność tuczników.