Lody EKIPA i ich znak towarowy – czy to koniec?
Biznes

Lody EKIPA i ich znak towarowy – czy to koniec?

Lody EKIPA narobiły sporo zamieszania na rynku. Ostatnio znów jest o nich bardzo głośno, niemniej nie z powodu wyjątkowych walorów smakowych czy wyglądu opakowania, a afery związanej ze znakiem towarowym. Czy wskutek tego słynne lody zostaną wycofane ze sprzedaży?

Lody EKIPA a znak towarowy – o co z tym chodzi?

Firma Koral, która w marcu 2012 r. wypuściła na rynek lody EKIPA, miała przez pewien czas nie lada powody do zadowolenia. Okazało się bowiem, że lody te okazały się prawdziwym hitem i to właśnie dzięki nim firma pobiła rekord sprzedaży w całej swojej 40-letniej karierze. Oczywiście jest to zasługą Ekipy zwanej też Ekipą Friza – czyli składu i zespołu polskich youtuberów i influencerów. Słowne oznaczenie „LODY EKIPA” zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego w dniu 27 kwietnia 2021 r. przez przedsiębiorcę prowadzącego lodziarnię w Krakowie. We wniosku zaznaczono, że zgłaszający domaga się uzyskania ochrony dla powyższego oznaczenia w ramach dwóch klas: 30 i 35. Trzy dni później – 30 kwietnia – EKIPA HOLDING S.A. zgłosiła do urzędu europejskiego (EUIPO) znak słowno-graficzny „EKIPA” także względem lodów.

Czy lody EKIPA znikną ze sklepów?

Przedstawiona powyżej sytuacja wzbudziła szereg wątpliwości i kontrowersji. Kluczowe pytanie, jakie pojawia się w tym momencie, brzmi: czy sprzedaż osławionych lodów zostanie zakazana, jeśli Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestruje znak? Z formalnego punktu widzenia sprawa może wydawać się oczywista, ale w praktyce wygląda to jednak nieco inaczej. W momencie, kiedy znak towarowy zostaje zarejestrowany, uprawniony zyskuje wyłączne prawo do korzystania z niego. Nie jest to przy tym równoznaczne ze zniknięciem z rynku lodów innych producentów, ale z tym samym oznaczeniem. Inny podmiot, który bez stosownej zgody korzysta z zarejestrowanego oznaczenia, narusza prawo uprawnionego. Jednakże to do uprawnionego należy decyzja o tym, czy zdecyduje się na ściganie tego podmiotu. Zakaz korzystania z oznaczenia jest bowiem prawem przysługującym uprawnionemu, a nie jego obowiązkiem. 

Lody EKIPA i ich znak towarowy – czy to koniec?

Sprzeciw od rejestracji znaku towarowego – czy został złożony?

Jednym z etapów procesu rejestracyjnego jest okres sprzeciwowy, który wynosi 3 miesiące. Zgłoszenie z 27 kwietnia 2021 r. jest procedowane pod numerem Z.528190. Jak się okazuje, w tej sprawie nie został złożony sprzeciw. Oprzeć można go jedynie na tzw. „względnych przesłankach odmowy rejestracji”, chociaż w tym kontekście wspomina się też o „bezwzględnych przesłankach odmowy rejestracji”. W przypadku oznaczenia „LODY EKIPA” najbardziej uzasadnione wydają się „bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji”. Nie można na nich oprzeć sprzeciwu – da się co najwyżej złożyć uwagi. Dopiero jeżeli dojdzie do rejestracji oznaczenia, daje to podstawę do złożenia wniosku o unieważnienie prawa. W takim układzie znajdzie tu zastosowanie „zgłoszenia oznaczenia w złej wierze”. Jak więc skończy się sprawa z lodami EKIPA, tego nie wiadomo – stan faktyczny wymaga bardzo wnikliwej analizy przeprowadzonej po przedstawieniu stanowisk obu stron sporu.

Artykuł przygotowany we współpracy z Kancelarią Patentową ROMEJKO z Krakowa.