Wojownicy Maryi
Ciekawostki

Wojownicy Maryi

Powołaniem każdego mężczyzny jest stworzenie kochającej rodziny z kobietą, wspólnie z którą podejmie się trudu wychowania potomków w wierze i świadomości najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. To mężczyzna powinien pełnić funkcję głowy rodziny, troszczyć się o jej byt oraz zachęcać do rozmów na nawet najtrudniejsze tematy, powinien również stać na straży jej bezpieczeństwa i dobrego imienia. Tymi wszystkimi zasadami kierują się Wojownicy Maryi, którzy przedstawiają wiele swoich świadectw przemian, których doświadczali na własnej skórze w różnych okresach, dzisiaj potrafią za to podziękować na cyklicznych spotkaniach.

Wojownicy Maryi – składanie przyrzeczenia

Każdy Wojownik Maryi może po roku uczestnictwa w regularnych spotkaniach złożyć przyrzeczenie, jest to symbol powierzenia swojego życia w opiekę Pana Boga, Jezusa Chrystusa oraz Maryi, a także obecnej lub przyszłej rodzinie, którą stworzy z kobietą. Dla Wojowników Maryi jest to niezwykle ważne, podniosłe wydarzenie, przypomina średniowieczne pasowanie na rycerza, a wybrany osobiście miecz staje się symbolem męstwa o otoczenia opieką swoich najbliższych. Niektórzy Wojownicy Maryi zlecają wykonanie specjalnych grawerów na mieczach, które sobie wybrali, stają się one prawdziwymi symbolami przynależności do grona wielbicieli Maryi, mogą znaleźć się tam ważne dla nich hasła, czy imiona najważniejszych członków rodziny. Mężczyźni, którzy stają się Wojownikami Maryi przyrzekają dbać o swoje rodziny, symbolem poświęcenia swojego życia na oddawanie im czci jest właśnie miecz, który w każdym domu zajmuje kluczowe miejsce obok Biblii i różańca. Wykonywane ćwiczenia duchowe nie są przez nikogo kierowane, sam mężczyzna nadaje im własny rytm, modli się zgodnie z zasadami, które sam sobie nałożył, jest ponadto konsekwentny w działaniu.

Wojownicy Maryi

Współczesne zagrożenia dla Wojowników Maryi

Wojownicy Maryi mają za sobą różne trudne przeżycia, które skutecznie kształtowały charakter i wolę walki, w przezwyciężaniu wszelkich przeszkód niejednokrotnie pozwalały modlitwy oraz rozmowy z Maryją, Panem Bogiem. Postępowanie w zgodzie z własnym sumieniem, powierzanie swoich trosk Maryi jest pewnego rodzaju terapią, warto w duchu regularnej i żarliwej modlitwy wychowywać swoje dzieci, troszczyć się o ich rozwój, oraz trzymać pieczę nad ich rozwojem. Współczesne czasy obfitują w wiele złych i kuszących aspektów, drogi na skróty, z których nie warto korzystać, gdyż nie prowadzą do niczego dobrego. Dlatego w ramach wytrwałości w codziennej modlitwie, dążenia do zapewnienia rodzinie szczęśliwego bytu, Wojownicy Maryi raz w roku udają się do Medjugorie, by tam podziękować za dotąd otrzymane łaski i należyte przeżycie kolejnego roku formacyjnego, w czasie którego możliwe jest oddawanie się pod opiekę Matki Bożej. Jest to pewnego rodzaju zwieńczenie silnej woli oraz podejmowanych starań w celu wyproszenia wszelkich niezbędnych łask w życiu rodzinnym, utrzymywanie się z daleka od różnego rodzaju używek i nałogów, które potrafią niszczyć.