Zawód - komornik
Informacje

Zawód - komornik

Regulacje prawne

Komornik sądowy, to innymi słowy urzędnik państwowy, który zajmuje się odzyskaniem należności na rzecz wierzyciela. Pracę komorników ściśle reguluje prawo, jak również odpowiednia ustawa. Praca komornika jest zawodem mocno powiązanym z dużym obciążeniem psychicznym, dlatego też kandydat do tego zajęcia, musi posiadać takie cechy charakteru, które pozwolą zachować nie tylko profesjonalizm w wykonywaniu czynności, jak również opanowanie. Cechy charakteru, które najczęściej pojawiają się u komorników lub kandydatów, starających się o ten zawód, to właśnie duża odporność na stres, umiejętność opanowania się, kontrolowania emocji, zwłaszcza w działaniach pod presją otoczenia.

Zawód - komornik

Komornik sądowy wykonuje swoje czynności po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego. Nie może zatem dojść do sytuacji, gdy bez wyroku, komornik będzie próbował odzyskać należność od dłużnika. Zawód komornika ze względu na szczegóły wykonywanych czynności, nie cieszy się powszechną akceptacją. Najczęściej wynika to z ogólnego poczucia niesprawiedliwości u osób, co do których wszczęto postępowanie windykacyjne. Drugą grupą osób posiadającą raczej negatywne lub neutralne nastawienie, są osoby, które nie do końca rozumieją proces windykacyjny i prawo lub nie znają wszystkich szczegółów. Niemniej jednak, zadaniem komornika jest uzyskanie należności na poczet wierzyciela, a zatem zastosowanie takich działań, aby zadłużenie w jak najkrótszym czasie zostało uregulowane.

Cechy charakteru komornika sądowego

Komornik sądowy musi wykazywać się mocnymi cechami charakteru, aby doprowadzić swoje działania do końca. Komornik powinien być więc konsekwentny w działaniu oraz odpowiednio przygotowany pod kątem merytorycznym. Kandydat na komornika musi więc ukończyć wyższe studia prawnicze, ale również musi mieć ukończone 26 lat oraz odbytą aplikację komorniczą, ukończoną z pozytywnym wynikiem. Warunek, aby posiadał również polskie obywatelstwo oraz zdolność do wykonywania czynności zarówno obywatelskich, jak i cywilnych, jest w odniesieniu do tego zawodu, dość oczywisty.