Formalności przy organizacji pogrzebu i stypy
Porady

Formalności przy organizacji pogrzebu i stypy

Godne pożegnanie zmarłego

Śmierć osoby z najbliższego otoczenia zawsze wiąże się z ogromnym bólem, żalem i bezgranicznym smutkiem. Organizacja pogrzebu i stypy często okazuje się czynnościami ponad siły ludzkie w obliczu żałoby. Jednak nawet w obliczu trudnej sytuacji konieczne jest godne pożegnanie zmarłego. Istnieje wiele formalności, które muszą być dopełnione przez najbliższą rodzinę. Pierwszym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie organizacji pogrzebu jest karta zgonu, którą wydaje lekarz. W pierwszej kolejności należy udać się do zakładu pogrzebowego, który zajmie się transportem ciała do chłodni lub kostnicy, a następnie pomoże w dalszej organizacji uroczystości pogrzebowych.

Formalności przy organizacji pogrzebu i stypy

Jakie decyzje należy podjąć przy organizacji pochówku?

Organizacja pogrzebu i stypy obejmuje również wskazanie przez najbliższych miejsca pochówku. Najczęściej jest to grobowiec rodzinny, choć często ostatnia wola zmarłego jest inna. Warto wówczas się do niej dostosować. Najbliższa rodzina wskazuje również wstępną datę pogrzebu oraz obrządek, w którym ma się odbyć. Dalsza organizacja pogrzebu i stypy może zostać zlecona zakładowi pogrzebowemu, co jest praktykowane dość często. W zakres pozostałych przygotowań wchodzi wydruk nekrologów, wybór ubrań dla zmarłego, kwiatów oraz przygotowanie ciała do pochówku. Wiele zakładów pogrzebowych umożliwia odroczenie płatności do momentu otrzymania przez rodzinę zasiłku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Pozostałe formalności związane z pogrzebem

Aby zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mógł zostać przyznany, konieczne jest uzyskanie aktu zgonu. Dokument wystawia Urząd Stanu Cywilnego odpowiedni dla miejsca zamieszkania zmarłego. W tym celu potrzebne jest okazanie karty zgonu, dowodu osobistego zmarłego i odpis aktu urodzenia w przypadku dzieci. Organizacja pogrzebu i stypy obejmuje również zorganizowanie poczęstunku dla żałobników. W tym celu najczęściej wynajmuje się lokale, gdzie obsługa serwuje posiłek. Najczęściej zaprasza się członków najbliższej rodziny.