Formalności przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej
Biznes

Formalności przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej

Założenie działalności gospodarczej nie jest trudne. Wszystkie formalności zaczyna się od złożenia wniosku do CEIDG, w której wskazuje się formę opodatkowania, rodzaj prowadzonej działalności oraz kody PKD.

Formalności przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej

Szczegóły istotne przy zakładaniu działalności gospodarczej

Najszybciej i najłatwiej jest założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Wówczas na jednym formularzu zgłasza się ten fakt do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Urzędu Skarbowego, ZUS-u lub KRUS-u i do Głównego Urzędu Statystycznego. Przedsiębiorcy wybierający jednoosobową działalność gospodarczą są najczęściej objęci zasadami opodatkowania w skali 17 lub 32%. Wśród głównych zalet tej formy jest brak konieczności posiadania kapitału zakładowego. Dodatkowo nie ma potrzeby prowadzenia pełnej księgowości. Całkowicie wystarczające są uproszczone zasady. Wśród form prowadzenia działalności ma się do wyboru spółki: cywilną, prawa handlowego, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna.

Pozostałe kwestie ustalane przy zakładaniu działalności gospodarczej

Poza powyższymi aspektami, należy zadbać o wybór formy opodatkowania oraz kodów PKD. W pierwszym przypadku ponownie można wybrać z kilku możliwości. Przedsiębiorcy rozliczają się podatkiem PIT, CIT, kartą podatkową, oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Najlepiej zapoznać się z porównaniem wszystkich tych rodzajów, aby wybrać właściwy. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie kodów zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej. To nic innego jak rodzaje działalności, które należy określić. Punktem odniesienia jest branża, w której firma będzie działać. Wykaz jest bardzo długi, przedsiębiorca ma do wszystkich dostęp. Na liście formalności znajduje się jeszcze biuro rachunkowe, w którym specjaliści będą odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji księgowej. Wszystkie powyższe dane należy uwzględnić we wnioski kierowanym do CEIDG. Ostatnimi krokami jest założenie konta firmowego w banku i ewentualne wyrobienie pieczątki.