Urlop ojcowski i tacierzyński – czym się między sobą różnią?
Informacje

Urlop ojcowski i tacierzyński – czym się między sobą różnią?

W wychowywaniu dziecka oboje rodzice odgrywają równie istotną rolę. Z tego powodu przepisy prawne oferują możliwość skorzystania z płatnego urlopu, który przysługuje nie tylko mamom, ale także ojcom. Są to urlop ojcowski i tacierzyński, które nie stanowią jednego i tego samego świadczenia.

Czym różni się urlop ojcowski od urlopu tacierzyńskiego?

Urlop ojcowski i tacierzyński to dwie różne formy płatnego urlopu przysługującego pracującym ojcom. Urlop ojcowski przysługuje zawsze, a urlop tacierzyński zależy od tego, czy mama dziecka skorzysta ze swojego urlopu macierzyńskiego. W tym przypadku to właśnie od matki zależy bowiem, ile swojego urlopu wykorzysta, a ile przekaże drugiemu rodzicowi.

Marka ma pierwszeństwo w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, jednak może zdecydować o przekazaniu części swojego płatnego urlopu drugiemu rodzicowi. W ten sposób mężczyzna przejmując opiekę nad swoim dzieckiem od matki korzysta z urlopu tacierzyńskiego.

Urlop ojcowski i tacierzyński – czym się między sobą różnią?

Czas trwania urlopu tacierzyńskiego – jak go obliczyć?

Urlop tacierzyński przysługuje pracującemu ojcowi na takich samych zasadach, co urlop macierzyński matce. Korzystający z niego rodzic otrzymuje wypłatę świadczenia w wysokości 100 lub 80% wymiaru normalnego wynagrodzenia.

Aby obliczyć długość urlopu tacierzyńskiego należy wziąć pod uwagę czas trwania urlopu macierzyńskiego. W przypadku, kiedy na świat przyjdzie jedno dziecko jego matce przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia bliźniąt czas ten wydłuża się do 31 tygodni, a każdego kolejnego dziecka o 2 kolejne tygodnie.

Ojciec, który chce skorzystać z urlopu tacierzyńskiego i dowiedzieć się, ile czasu może spędzić w domu z dzieckiem musi więc od wymiaru przysługującego matce urlopu macierzyńskiego odjąć liczbę dni przez nią wykorzystanych. W sytuacji, kiedy kobieta zdecyduje się wykorzystać cały przysługujący jej urlop macierzyński, ojciec dziecka nie będzie mógł wziąć urlopu tacierzyńskiego.

Urlop ojcowski – wymiar i kto może z niego skorzystać?

Panowie, którzy nie mogą skorzystać z urlopu tacierzyńskiego mogą jednak spędzić czas z dzieckiem w domu w ramach urlopu ojcowskiego. Każdemu ojcowi przysługują bowiem 2 tygodnie opieki nad dzieckiem, z których można skorzystać w ciągu pierwszych 24 miesięcy życia dziecka. Urlop ojcowski może zostać podzielony na dwie części po 7 dni każda i przysługuje także rodzicom adopcyjnym. Jest udzielany na pisemny wniosek przez pracodawcę, a finansowany przez ZUS. Niewykorzystany urlop ojcowski przepada i nie może zostać przekazany drugiemu rodzicowi.