Myślistwo krok po kroku
Porady

Myślistwo krok po kroku

Wbrew pozorom by zostać myśliwym trzeba się wiele napocić. Jest to dość czasochłonna procedura. To, co może przysporzyć najwięcej trudności to znalezienie właściwego koła łowieckiego, który będzie chętny do przyjęcia na staż kandydacki. Wynika to z tego, że koła łowieckie są dość hermetycznym środowiskiem i z dużym dystansem podchodzą do osób z zewnątrz. Najlepiej wykorzystywać konotacje rodzinne lub koleżeńskie. W momencie uzyskania zgody na staż warto starać się z całych sił sumiennie wykonywać obowiązki, by zdobyć zaufanie pozostałych członków koła. Po otrzymaniu tytułu myśliwego konieczne jest odpowiednie wyposażenie, które można nabyć w takim miejscu jak sklep myśliwski online, bądź w stacjonarnych sklepach tego typu.  

Staż w kole łowieckim

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć to złożenie wniosku o przyjęcie na staż. Właściwy wniosek jaki należy złożyć do zarządu koła znajduje się na stronie Polskiego Związku Łowieckiego. W przypadku występowania trudności w nawiązaniu kontaktu z konkretnym kołem łowieckim trzeba udać się do zarządu okręgowego PZŁ. Następnie zarząd ten kieruje do koła lub ośrodka hodowli zwierzyny w celu odbycia stażu. Następny krok to uchwalenie przyjęcia na staż przez koło łowieckie. Wówczas zarząd okręgowy wydaje informację o wpisaniu do systemu ewidencji oraz zostaje przydzielony myśliwy wprowadzający, czyli opiekun stażu. Każdy kandydat na start otrzymuje dziennik stażysty, w którym ma obwiązek udokumentować przebieg stażu. Staż w kole trwa 12 miesięcy. Podczas niego osoba ubiegająca się o tytuł myśliwego musi zdobywać wiedzę łowiecką, integrować się członkami koła, brać czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz koła. W trakcie polowań kandydat uczestniczy jako naganiacz lub obserwator.

Myślistwo krok po kroku

Szkolenie dla kandydatów i egzaminy na członków PZŁ

Po odbytym stażu następuje czas na szkolenie dla kandydatów na członków Polskiego Związku Łowieckiego. Szkolenie obejmuje wiedzę teoretyczną jak i praktyczną powiązaną z łowiectwem. W trakcie trwania szkolenia mają miejsce także treningi strzeleckie. Pod odbytym szkoleniu każdy kandydat przystępuje do egzaminu na kandydata na członków PZŁ. Egzamin składa się 3 części: pisemnego, ustnego oraz strzeleckiego. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich egzaminów kandydat musi podpisać deklarację członkowską i wpłacić wpisowe w zarządzie okręgowym. Po spełnieniu tych wymagań zgodnie z uchwałą podjętą przez zarząd okręgowy dany kandydat staje się pełnoprawnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

Pozwolenie na broń i zakupy w sklep myśliwski online

Członkowie PZŁ mogą wystąpić o pozwolenie na posiadanie myśliwskiej broni palnej. Odpowiednie podanie trzeba złożyć do Komendy Wojewódzkiej Policji. Po zebraniu pozytywnych opinii od lekarzy i psychologów, policja wydaje pozwolenie na broń. Tego rodzaju broń można zakupić w takim miejscu sklep myśliwski online lub w tradycyjnym sklepie myśliwskim, w którym znajdziemy takie przedmioty jak luneta termowizyjna, termowizor Pulsar, odzież myśliwska oraz wiele innych pomocnych gadżetów.