Odszkodowanie za opóźniony lot
Podróże

Odszkodowanie za opóźniony lot

Prawa pasażerów w przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu są chronione przez Rozporządzenie WE nr 261/2004. Zostało wydane przez Parlament Europejski. Weszło w życie 11 lutego 2004 roku. Zgodnie z prawem, jeśli lot jest opóźniony minimum 3 godziny, można go traktować jako opóźniony.W przypadku overbooking i odmowy wejścia na pokład samolotu pomimo posiadania biletu mamy takie same prawa, jak wtedy, gdy lot jest odwołany. Możemy wtedy ubiegać się o odszkodowanie finansowe.

Odszkodowanie za opóźniony lot 

Jak wysokie odszkodowanie nam przysługuje?

Jeżeli przynajmniej 3 godziny jest opóźniony samolot odszkodowanienam przysługuje. Mamy również prawo do darmowych posiłków i napojów (ich ilość jest uzależniona od długości opóźnienia) i dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od dystansu, jaki samolot miał pokonać:

 • 250 euro:lot do 1500 km,
 • 400 euro:lot 1500-3500 km,
 • 600 euro:lot powyżej 3500 km.

Przy obliczaniu odległości weźmy pod uwagę ostatni cel lotu.

Jeżeli opóźnienie nie przekroczyło jeszcze 2 godzin, przysługują nam następujące prawa:

 • darmowy posiłek i napój (przewoźnicy najczęściej proponują pasażerom vouchery w restauracjach znajdujących się na lotnisku),
 • możliwość wykonania telefonu, napisania SMS, e-maila lub nadania faksu.

Jeżeli lot jest opóźniony przynajmniej 5 godzin, przysługują nam wszystkie prawa wymienione powyżej. Ponadto możemy żądać zwrotu pieniędzy za bilet. Jeżeli opóźnienie jest bardzo duże, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia nam noclegu w hotelu. To właśnie on powinien pokryć koszty pobytu i transportu między lotniskiem a hotelem.

Opóźnienie lotu musimy liczyć względem planowego przylotu na lotnisko docelowe.

Kiedy nie możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Czasami przyczyna opóźnienia lub odwołania samolotu nie leży po stronie linii lotniczej. Wówczas nie możemy się ubiegać o odszkodowanie. Za takie czynniki możemy uznać:

 • złe warunki atmosferyczne na lotnisku wylotu/przylotu samolotu,
 • strajki pracowników,
 • niestabilna sytuacja polityczna w państwie, w którym samolot ma wylądować,
 • zagrożenie atakiem terrorystycznym.

Natomiast o odszkodowanie możemy się starać, gdy przyczyną jest:

 • awaria techniczna samolotu,
 • choroba pilota,
 • złe warunki meteorologiczne na poprzedniej trasie naszego samolotu.

Odszkodowanie za opóźniony lot 

Jak możemy starać się o odszkodowanie?

Reklamację możemy napisać do przewoźnika. Powinniśmy w niej uwzględnić skrupulatnie całe zaistniałe zdarzenie. Podajemy planowane i rzeczywisty daty i godziny lotu. Reklamacja powinna też zawierać numer biletu, długość opóźnienia. Jeśli możemy, załączmy dowód przebukowania biletu. Warto gromadzić zdjęcia biletów, voucherów i wyjaśnień pracownikow. Możemy je później dołączyć do wniosku o odszkodowanie. Jeżeli lot jest opóźniony, obowiązkowo róbmy zdjęcia wszystkich dokumentów. W ten sposób mamy większe szanse na otrzymanie odszkodowania.

Pamiętajmy również, że linie lotnicze mają 30 dni na ustosunkowanie się do takiego wniosku. Reklamację możemy złożyć online lub listownie. Często na stronie internetowej linii lotniczej znajdziemy stosowny formularz.