Jak działa defibrylator AED i co warto o nim wiedzieć?
Porady

Jak działa defibrylator AED i co warto o nim wiedzieć?

Defibrylator AED to nowoczesne urządzenie, którego podstawowym zadaniem jest ratowanie ludzkiego życia. Urządzenie bada pracę serca poszkodowanego i w razie konieczności generuje impuls elektryczny przywracający prawidłowe krążenie. Jako że defibrylator AED może być użyty przez każdą osobę będącą świadkiem nagłego zatrzymania krążenia, warto dowiedzieć się, jak działa to urządzenie i w jaki sposób prawidłowo z niego korzystać.

Czym jest i do czego służy defibrylator AED?

Defibrylator AED to niewielkie, przenośne urządzenie, którego zadaniem jest przywracanie prawidłowego rytmu serca u osoby, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Jego rola jest bardzo istotna w ratowaniu ludzkiego życia, gdyż w większości przypadków brak szybkiej i odpowiedniej reakcji kończy się śmiercią lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu osoby dotkniętej NZK. Defibrylator AED pozwala znacząco podnieść szanse na ocalenie życia poszkodowanego oraz umożliwia podjęcie akcji ratowniczej każdej osobie będącej świadkiem zdarzenia.

Defibrylator AED jest urządzeniem w pełni zautomatyzowanym, dzięki czemu może zostać użyty przez każdego. Do jego prawidłowej obsługi nie jest bowiem potrzebne ani wykształcenie medyczne, ani odpowiednie przeszkolenie. Urządzenie krok po kroku za pomocą komend głosowych oraz instrukcji obrazkowych wyświetlanych na ekranie przeprowadza użytkownika przez cały proces ratowania życia oraz informuje go o wszystkich podejmowanych działaniach. Jego użycie jest w pełni bezpieczne zarówno dla osoby poszkodowanej, jak i ratownika, gdyż defibrylacja jest wykonywana tylko w sytuacji, kiedy urządzenie stwierdzi wskazania do podania impulsu elektrycznego.

Jak działa defibrylator AED i co warto o nim wiedzieć?

Kiedy powinien zostać użyty defibrylator AED?

Defibrylatory AED, ze względu na ich ogromne znaczenie dla ochrony i ratowania ludzkiego życia, aktualnie można spotkać w wielu miejscach na terenie całej Polski. Niewielkie, zielono-czerwone skrzynki z napisem „AED” dostrzec można m. in. w instytucjach publicznych, szpitalach, stacjach metra, przystankach autobusowych, galeriach handlowych oraz wielu innych miejscach często uczęszczanych przez duże grupy ludzi. Ich coraz większe rozpowszechnienie pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala na szybkie udzielenie niezbędnej pomocy ludziom, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Osoba, u której doszło do NZK doznaje zaburzenia rytmu serca wraz z migotaniem komór. Prowadzi to do sytuacji, w której serce poszkodowanego przestaje prawidłowo toczyć krew. Jedyną szansą na przywrócenie mu prawidłowego rytmu oraz uratowanie życia osoby dotkniętej NZK jest wykonanie defibrylacji, czyli podania impulsu elektrycznego „resetującego” pracę mięśnia sercowego. To zadanie defibrylatora AED, który jest najprostszym i najszybszym sposobem na ratowanie życia osób dotkniętych NZK. Po urządzenie warto sięgnąć natychmiast w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami nagłego zasłabnięcia drugiego człowieka. Jeśli nie reaguje on na bodźce i nie oddycha, należy jak najszybciej przystąpić do resuscytacji, poprosić innych świadków o wezwanie pogotowia oraz sięgnąć po najbliższy defibrylator aed.