Transakcja M&A jako strategia rozwoju przedsięiobrstwa
Biznes

Transakcja M&A jako strategia rozwoju przedsięiobrstwa

Przedsiębiorstwo można rozwijać na wiele różnych sposobów. W działaniach niezbędna będzie dobra strategia i szeroko zakrojona kampania promocyjna. Organiczny rozwój przedsiębiorstwa nie satysfakcjonuje tych, którzy pragną szybkiej ekspansji - tutaj skutecznym działaniem będzie transakcja M&A.

Fuzje z tradycją

Skrót M&A pochodzi od angielskiego wyrażenia Mergers and Acquisitions, i w języku polskim oznacza fuzje i przejęcia. Ten sposób rozwoju przedsiębiorstwa jest z powodzeniem praktykowany od dziesiątek lat na całym świecie. Dzięki tym działaniom można szybko zyskać przewagę konkurencyjną i pozostawić dotychczasowych liderów daleko w tyle. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw od zawsze budziły ogromne emocje, zwłaszcza w kontekście znanych marek, które dokonywały milionowych transakcji na oczach wszystkich.

Środek do celu

U podstawy rozwoju przedsiębiorstwa leży najczęściej chęć poprawienia sytuacji finansowej poprzez dostęp do nowych źródeł finansowania oraz sytuacji gospodarczej firmy poprzez dostęp do nowych rynków. Procesom konsolidacji przedsiębiorstw sprzyja także kryzys pojawiający się od czasu do czasu w konkretnym sektorze lub dotykający bezpośrednio wszystkie branże (czego doskonałym przykładem jest pandemia koronawirusa).

Transakcja M&A jako strategia rozwoju przedsięiobrstwa

Typy transakcji M&A

Jednym z najczęściej występujących typów jest transakcja M&A finansowa. Głównym celem transakcji jest osiągnięcie korzyści finansowej w określonym przedziale czasowym. Innym powodem przejęcia lub fuzji firm jest możliwość uzyskania punktów oferujących produkty lub usługi z tej samej branży, lecz skupiające swoją działalność w innych lokalizacjach.

Drugim typem transakcji jest M&A strategiczna. Polega ona na przejęciu konkurencyjnej firmy lub takiej, która posiada produkty czy usługi doskonale uzupełniające aktualny asortyment. Przejęcie następuje zazwyczaj w celu aktywnego i efektywniejszego ich zarządzania i charakteryzuje się działaniami mocno nakierunkowanymi na rozwój.

Fuzja a przejęcie - różnice

Fuzja jest połączeniem dwóch lub większej ilości przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności. Celem połączenia firm jest zwiększenie skali działania i dotarcie do większej liczby konsumentów prezentując produkt lub usługę zazwyczaj w nowej, ulepszonej formie. Najczęściej przedsiębiorstwa scalają się i występują pod jedną nazwą, choć bywa też utworzenie struktury holdingu, do którego należą później podmioty podlegające fuzji.

Przejęcie firmy z kolei polega na narzuceniu charakteru działalności firmie przejmowanej przez firmę przejmującą. Proces przejęcia może zachodzić zarówno w przedsiębiorstwach o odmiennych typach działalności, jak i tych bardzo zbliżonych do siebie.

Strategia przejęcia lub fuzji firmy powinna być dobrze zaplanowana. Pod uwagę należy wziąć takie czynniki, jak wszystkie korzyści i ewentualne straty wynikające z pozyskania innej firmy, nawiązanie relacji biznesowych oraz przeprowadzenie niezbędnych analiz finansowych czy marketingowych.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki - Kancelaria Radców Prawnych.