Zarządzanie nieruchomościami – kto może zostać zarządcą?
Porady

Zarządzanie nieruchomościami – kto może zostać zarządcą?

Zarządzanie nieruchomościami to profesjonalna usługa oferowana najczęściej przez zewnętrzne firmy specjalizujące się w obsłudze nieruchomości. Realizowana jest przez zarządcę, który jest odpowiedzialny za wszystkie wchodzące w skład usługi czynności. Aby zostać zarządcą nieruchomości, nie są potrzebne specjalne, formalne uprawnienia – wystarczy mieć ukończone 18 lat i posiadać ubezpieczenie OC. Profesja ta wymaga jednak szeregu umiejętności, doświadczenia oraz wiedzy, co sprawia, że zarządcę należy wybrać niezwykle starannie.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami jest bardzo wymagającym zajęciem, które powinno być realizowane wyłącznie przez profesjonalistów. Wysoko wykwalifikowany zarządca to gwarancja prawidłowej realizacji wszystkich czynności wchodzących w skład tej usługi. Do obowiązków zarządcy należy podejmowanie strategicznych decyzji odnoszących się do obiektów znajdujących się pod jego pieczą oraz administrowanie nimi. Zarządca nieruchomości zajmuje się więc zarówno kwestiami formalno-prawnymi, jak i czynnościami mającymi na celu utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Do jego obowiązków należy analizowanie rynku, ustalanie wysokości stawek czynszowych, pilnowanie terminowości opłat oraz ustalanie strategii funkcjonowania obiektu.

Oprócz tego, do obowiązków zarządcy należy także szereg zadań związanych bezpośrednio z dbaniem o dobry stan budynku oraz jego najbliższego otoczenia. Zarządzanie nieruchomościami w połączeniu z administrowaniem obejmuje bowiem także planowanie i przeprowadzanie prac remontowych i porządkowych, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych, regulowanie opłat za media i wywóz nieczystości oraz usługi związane z utrzymaniem porządku. Zarządca nieruchomości może ponadto reprezentować właściciela nieruchomości lub wspólnotę przed instytucjami państwowymi, zwoływać zebrania mieszkańców, przygotowywać uchwały oraz zawierać umowy z zewnętrznymi podmiotami.

Zarządzanie nieruchomościami – kto może zostać zarządcą?

Kto może zostać zarządcą nieruchomości?

Jak widać, zakres obowiązków zarządcy nieruchomości jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Aby prawidłowo je wypełniać, zarządca nieruchomości musi wiec posiadać niezbędne kwalifikacje oraz wiedzę, dzięki którym wszystkie czynności zostaną zrealizowane w prawidłowy sposób, a nieruchomość będzie mogła funkcjonować bez zarzutu. Przed 2013 r. każdy zarządca nieruchomości musiał dysponować określonymi kwalifikacjami – podsiadać wykształcenie wyższe, licencję zawodową oraz być osobą niekaralną. Obecnie wymagania te nie obowiązują, a zarządzanie nieruchomościami może być realizowane przez osoby, które dysponują jedynie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Zmiany wprowadzone w 2013 r. sprawiły, że należy bardzo starannie podejść do wyboru zarządcy nieruchomościami. Warto zdecydować się w szczególności na współpracę z profesjonalistą, który pomimo braku obowiązku posiadania określonych kwalifikacji dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami oraz jest zatrudniony przez sprawdzoną i rzetelną firmę. Współpraca z takim podmiotem, który oprócz wysoko wykwalifikowanych zarządców nieruchomość zatrudnia także szereg innych specjalistów będzie bowiem najlepszą gwarancją powierzenia swojej nieruchomości w odpowiedzialne ręce.