Czym jest i jakie elementy powinna zawierać księga znaku?
Porady

Czym jest i jakie elementy powinna zawierać księga znaku?

Stworzenie księgi znaku nie jest obowiązkowe dla każdej firmy, aczkolwiek warto ją posiadać, aby wiedzieć, jak prawidłowo korzystać z firmowych znaków graficznych. Księga znaku to dokument, w którym szczegółowo objaśniony jest wygląd i styl logo oraz innych elementów graficznych wykorzystywanych przez markę. To swoista instrukcja obsługi, która przydaje się w wielu sytuacjach.

Czym jest księga znaku i dlaczego warto ją posiadać?

Każda firma wie, jak ogromny wpływ na jej wizerunek oraz pozycję na rynku mają wykorzystywane przez nią logo, symbole i cała oprawa wizualna. Księga znaku jest dokumentem, w którym zawarty jest zbiór zasad, według których powinny być wykorzystywane wszystkie znaki graficzne firmy, wśród których prym wiedzie logo. Z reguły jest to bardzo obszerny dokument, który może być zrealizowany zarówno w firmie drukowanej, jak i elektronicznej.

Księga znaku zawiera wszystkie istotne wytyczne dotyczące postępowania oraz reprodukcji logo oraz innych symbolów graficznych zaprojektowanych dla firmy. Najczęściej tworzy się ją tuż po wykonaniu logotypu oraz dostarcza klientowi wraz z gotowym projektem. Dzięki temu firma wie, jaka jest geneza oraz symbolika jej logo, jakie jego kolory i modyfikacje są dopuszczalne, a jakich działań należy się wystrzegać. Brak księgi znaków może natomiast prowadzić do zbyt dużej dowolności w korzystaniu z symboli graficznych, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na rozpoznawalność marki.

Czym jest i jakie elementy powinna zawierać księga znaku?

Jakie istotne elementy powinny znaleźć się w księdze znaku?

Najważniejszymi elementami, które powinna opisywać każda księga znaku są: kolorystyka logo i tła, warianty układu logo, wymiary logo oraz jego wersja jednobarwna. Bardzo istotnym elementem są kolory, które mogą być stosowane w przypadku konkretnego elementu graficznego. Księga znaku powinna precyzyjnie określać proporcje barw, aby logo posiadało taką samą kolorystykę zarówno w wersji drukowanej, jak i tej wyświetlanej na ekranie komputera. Logo może występować w wydaniu jednobarwnym (logo achromatyczne), którego wygląd również powinien zostać opisany w księdze znaku.

Logo i symbole graficzne firmy występują na różnych przestrzeniach – mogą być umieszczane na banerach internetowych, dokumentach firmowych, billboardach i wielu innych miejscach. W celu ich dopasowania do każdej powierzchni wykonuje się różne warianty, w których symbole będą zawsze czytelne. Bardzo ważne jest także zachowanie czytelności logo, czemu służy określenie minimalnego rozmiaru tego elementu, poniżej którego nie należy schodzić, aby gotowy materiał nie stracił na swojej jakości.

Istotnymi elementami, które również powinny znaleźć się w każdej księdze znaku, są także niedopuszczalne modyfikacje logo. Jest to część dokumentu, która mówi firmie, czego nie może robić ze swoim logo. Prawidłowo opracowana i przygotowana księga znaku powinna więc zawierać w sobie wszystko, co istotne dla prawidłowego posługiwania się logiem i symbolami graficznymi. Ponadto, jej zawartość oraz elementy muszą być także dopasowane do charakteru i specyfiki marki, jej realizację warto więc powierzyć profesjonalnej agencji brandingowej.