Komunikacja w biznesie
Biznes

Komunikacja w biznesie

Komunikacja w biznesie nieco została zmodyfikowana na przestrzeni kilku lat, a to wszystko za sprawą rozwoju technologicznego. Mimo to stanowi nadal ogromnie znaczący element działania każdego przedsiębiorstwa.

Rola i wartość komunikacji w biznesie

Współcześnie komunikacja w biznesie oparta jest na formach pisemnych. Dokonuje się zmian kanałów, długości wiadomości, ale niezmienne jest to, że do komunikacji stosowane są nadal znaki. Weryfikując różne doświadczenia zawodowe można jasno stwierdzić, że jest wiele firm, które nie rozumieją konieczności posiadania komunikacji pisemnej. Tylko w pełni świadome firmy wiedzą, że komunikacja jest procesem biznesowym, który wspiera bądź też hamuje jego funkcjonowanie.

Komunikacja w biznesie

Skupia się głównie na przekazywaniu informacji. Prosto mówiąc nadawca przekazuje informację za pośrednictwem kanału komunikacyjnego, a odbiorca po jego otrzymaniu dokonuje odpowiedzi. Najważniejszą rzeczą jest komunikat, który powinien być właściwie dobrany pod kątem kodu językowego. Wyróżnia się zróżnicowane kody językowe, są uzależnione od wartości i sposobów postrzegania sprawy przed dwie strony obecne w procesie komunikacyjnym.

Komunikat w komunikacji biznesowej powinien być jasny i zrozumiały tak, by wyeliminować wszelkie bariery komunikacyjne. Wszystkie procesy komunikacji w biznesie powinny być właściwie przemyślane i zaplanowane. Jest to szczególnie istotne wśród większych firm, nawiązujących współpracę z innymi krajami, gdzie konieczne jest wdrożenie komunikacji międzykulturowej w biznesie.

Komunikacja w biznesie

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Jeśli dana firma zatrudnia osoby pochodzące z innego kraju bądź nawiązuje współpracę z kontrahentami zagranicznymi konieczne jest wprowadzenie właściwych warunków komunikacji biznesowej. Każdy nowo zatrudniony pracownik, bez znaczenia czy jest osobą pochodząca z zagranicy czy też nie musi przejść szkolenie z zakresu komunikacji w biznesie.

To, jak istotną rolę ogrywa komunikacja międzykulturowa w biznesie widoczne jest w zespołach projektowych. Zadaniem każdego właściciela jest dbanie o równość wszystkich członków grupy oraz zapewnienie wzajemnego rozumienia się między nimi. W komunikacji biznesowej konieczna jest umiejętność decentracji wszystkich członków, w tym tych, zajmujących wyższe stanowiska. Prawidłowo przeprowadzona komunikacja międzykulturowa powinna brać uwagę kontekst różnic kulturowych. Sprawą oczywistą jest to, że każda kultura ma inne wartości i system percepcji. Globalizacja robi, co może by je zatrzeć, jednakże są one nadal dość silne zakorzenione.

Komunikacja międzykulturowa w biznesie – studia

Kierunek ten można studiować między innymi na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Studia te oferują specjalistyczne kursy, przygotowują do zarządzania oraz negocjacji w środowisku wielokulturowym. Poszerzają kompetencje miękkie i kompetencje międzykulturowe. Stwarzają okazję do wyjazdu na rok do partnerskiej uczelni za granicę, w której można rozwijać umiejętności w międzynarodowym zespole.