Uroczystość pogrzebowa
Informacje

Uroczystość pogrzebowa

Przygotowania do pogrzebu

Moment, w którym trzeba zmierzyć się ze stratą bliskiej osoby, jest bardzo trudny i niekiedy ciężko jest w tym czasie podejmować jakiekolwiek decyzje, zwłaszcza te, które są związane z przygotowaniem do szeroko rozumianych uroczystości pogrzebowych. Pracownicy zakładów pogrzebowych doskonale to rozumieją i z największą sumiennością starają się pomóc w dokonaniu wyboru zarówno trumny, odzieży, niezbędnych dodatków, a także często wspierają pogrążoną w żałobie rodzinę w wypełnieniu formalności związanych z przygotowaniem pogrzebu. W takich sytuacjach niezwykle ważna jest empatia i cierpliwość całego personelu, dlatego też forma prezentowania oferty zakładu, również jest dostosowana do sytuacji. Pytania, które są wtedy zadawane, powinny być sformułowane delikatnie, bez nachalności, zniecierpliwienia czy też pośpiechu. Niedostosowany ton głosu lub pospieszanie w dokonaniu wyboru, może jeszcze bardziej pogłębić cierpienie żałobników i utrudnić przygotowania do pogrzebu.

Uroczystość pogrzebowa

Trudne decyzje

Niekiedy jednak chcąc uniknąć podobnych rozmów w trakcie tak trudnej sytuacji, niektórzy starają się pewne formalności przygotować i przeprowadzić nieco wcześniej. Ma to na celu ochronę swoich bliskich przed dokonywaniem trudnych wyborów. Tego typu decyzja niewątpliwie pomaga pogrążonej w żałobie rodzinie zatwierdzić podjęte wcześniej decyzje zmarłego i skupić się w pełni na przeżywaniu żalu, opłakiwaniu utraty bliskiej osoby i przygotowywania się do pogrzebu.

Przygotowania do uroczystości pogrzebowych odbywają się przy pomocy najbliższej rodziny lub przyjaciół, aby wspierać najbardziej pogrążonych w żałobie. Mimo to, często pojawiają się wątpliwości co do dokonanego wyboru trumny oraz nawet najprostszych dodatków, takich jak kwiaty, oprawa muzyczna czy też odzież. Wsparcie przyjaciół lub dalszej rodziny może okazać się bardzo ważne, niekiedy to właśnie oni muszą przeprowadzić dalsze rozmowy z pracownikami zakładu pogrzebowego. Niemniej jednak wszelkie decyzje powinny być zgodne z przekonaniami zmarłego, aby uszanować jego wolę i zdanie, które być może były wygłoszone we wcześniejszych rozmowach.