Znaczenie nauki języka angielskiego w szkole
Informacje

Znaczenie nauki języka angielskiego w szkole

Co zyskują dzieci w wyniku nauki języka angielskiego?

Nauka języków obcych to normalne zjawisko w polskich szkołach. Istnieją nawet placówki przedszkolne, w których maluchy mają już styczność z tym językiem. Rodzice dzieci decydują się na język angielski w szkole, ponieważ zdają sobie sprawę, że znajomość tego języka procentuje na przyszłość i pomaga w znalezieniu dobrze płatnej pracy. Język angielski w szkole jest najczęściej wybierany, ponieważ w wielu krajach jest językiem urzędowym i wręcz wymaga się jego znajomości na poziomie co najmniej komunikacyjnym. W zależności od wieku, dzieciom wdraża się nowe umiejętności, które pozwalają na lepsze zapoznanie się z językiem i wykorzystanie zdobytej wiedzy w dalszej nauce.

 

Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej

Język angielski w szkole podstawowej jest procesem dynamicznym, ponieważ w tym wieku dzieci najlepiej chłoną przekazywaną wiedzę, zapamiętują najszybciej nowe zwroty i słówka. Podstawy programowe obejmujące język angielski w szkole zawiera szereg ćwiczeń, które mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności. Zalicza się do nich między innymi tworzenie krótkich zdań, zwrotów, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie w obcym języku. Skomplikowane i dłuższe formy wypowiedzi pojawiają się w starszych klasach. Ich zadaniem jest nie tylko poznawanie nowych słów i zwrotów, ale przede wszystkim utrwalanie zdobytej w młodszych klasach wiedzy.

Znaczenie nauki języka angielskiego w szkole

Języki obcych w szkołach średnich

W szkołach średnich nauka języków obcych jest już znacznie bardziej zaawansowana. Młodzież rozpoczyna tworzenie dłuższych prac zaliczeniowych, przeprowadzane są dialogi na różne tematy z zastosowaniem odpowiedniego słownictwa i zwrotów. Zmienia się również sposób oceniania dokonywanych postępów. Język angielski w szkole średniej jest często wybieranym przedmiotem z rozszerzeniem na egzaminie maturalnym. Wielu rodziców rozważa nawet wyjazd swoich dzieci za granicę, gdzie będą miały możliwość rozpoczęcia nauki języków na międzynarodowych uczelniach.